scena społeczeństwo

Tytuł prelekcji: Zmiana #DlaPlanety - oczekiwania społeczne w kwestiach środowiskowych

Bartłomiej Kozek

CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA

Kierownik Działu Zielonej Transformacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Zaangażowany w łączenie polityki środowiskowej i społecznej w myśl trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowę innowacyjnej, zielonej gospodarki. Autor tekstów oraz współautor opracowań: „Zielony Nowy Ład w Polsce”, „Zielony Nowy Ład społeczny”, materiałów o podatkach ekologicznych oraz wpływie zmian klimatu na zdrowie publiczne w przewodnikach Krytyki Politycznej. publikował m.in. na łamach tygodnika „Przekrój“, w magazynie „Nowy Obywatel” oraz dzienniku „Rzeczpospolita”. Polski korespondent magazynu „Green European Journal”.

Green Energy Congress

Razem zadbajmy o przyszłość

Kontakt

Pumplab.pl

Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków

pumplab@pumplab.pl