scena energetyka

Tytuł prelekcji: Jak zmiany w polskiej energetyce wpłyną na sprzedaż energii?

Dr Jarosław Bogacz

POLENERGIA

Prezes Zarządu Polenergia Obrót  – największej polskiej prywatnej grupy energetycznej składającej się ze spółek działających w obszarze wytwarzania energii z OZE, budowy farm wiatrowych, fotowoltaicznych i zaawansowanych technologii gazowych. 
Od dwudziestu lat związany z energetyką. W latach 2015 -2016 był Radcą Ministra Gospodarki ds. Energetyki Odnawialnej i pierwszym Prezesem Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej. Zasiada w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz jest członkiem Towarzystwa Obrotu Energią Elektryczną  i Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie. W 2020 roku uzyskał tytuł doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych Politechniki Śląskiej.

Jarosław Bogacz

Green Energy Congress

Razem zadbajmy o przyszłość

Kontakt

Pumplab.pl

Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków

pumplab@pumplab.pl