scena energetyka

Tytuł prelekcji: Transformacja energetyczna – rola i znaczenie giełd w Europie

Grzegorz Żarski

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII S.A.

Doradca Zarządu, Towarowa Giełda Energii S.A.

Związany z sektorem energetycznym od 1993 r. Doświadczenie zdobywał jako makler giełd towarowych w Zakładzie Energetycznym w Legnicy, EnergiaPro i EnergiaPro Gigawat we Wrocławiu, gdzie odpowiadał za obrót hurtowy.
W latach 2003-2017 aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowych obszarów w TAURON Polska Energia S.A., takich jak zarządzanie ryzykiem i portfelem, a także analiz rynkowych oraz odpowiadał za ich reorganizację, pełniąc kolejne funkcje kierownicze. W latach 2016-2017 zasiadał w Radzie Nadzorczej Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
Od grudnia 2017 r. wykorzystuje swoje doświadczenie na Towarowej Giełdzie Energii S.A., początkowo pełniąc funkcję Dyrektora Biura Rozwoju, a następnie Doradcy Zarządu.
Jako ekspert w zakresie rynku energii, paliw, systemu handlu emisjami i członek Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej oraz Towarzystwa Obrotu Energią brał czynny udział w pracach nad rozwojem i kreowaniem polskiego sektora energii.

 

Green Energy Congress

Razem zadbajmy o przyszłość

Kontakt

Pumplab.pl

Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków

pumplab@pumplab.pl