Patroni

Green Energy Congress > Patroni

Green Energy Congress 2022

Patroni Green Energy Congress

Lista Patronów Green Energy Congress 2022.

Patroni Honorowi Kongresu

Patronat Honorowy:
Ireneusz Zyska – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii.

Patronat Honorowy:
Józef Gawron – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Patronat Honorowy:
Dyrektor Generalny Ochrony Środowiska.

Patronat Honorowy:
Dr Remigiusz Kopoczek – Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Patroni Kongresu