Program kongresu

Green Energy Congress > Program kongresu

Program Kongresu

Wszelkie informacje na temat Programu oraz dostępnych  Scen Kongresu pojawią się na  miesiąc przed wydarzeniem.
W przypadku pytań dotyczących wydarzenia jakim jest Green Energy Congres, prosimy o kontakt drogą poczty elektronicznej:
kontakt@greenenergycongress.pl
Witamy na kongresie GEC 2022

Plan kongresu

  • 4 października
  • 5 października
GEC 2022

Scena Społeczeństwo

Eko trendy, Elektromobilność.

Elektromobilność na nowych torach. Zrównoważona moda i ekologia w tekstyliach. Ekokosmetyki w natarciu. Żywność Eko – czyli rozwój rolnictwa ekologicznego. Zielona transformacja w handlu. Rynek re-commerce, drugie życie rzeczy - nowa, prężna branża handlu. Zielone finanse – jak najlepiej finansować zrównoważony rozwój.
GEC 2022

Scena Zielona Energia dla Regionów

Samorząd lokalny, Smart City.

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju? - czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne - wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Eko-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Inteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.
GEC 2022

Scena Zielona Gospodarka

Przemysł, Recykling, Opakowania.

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej - czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów
GEC 2022

Scena Energetyka

Atom, Wodór, OZE.

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.
GEC 2022

Scena Energetyka – dzień 2

Atom, Wodór, OZE.

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.
GEC 2022

Scena Zielona Gospodarka – dzień 2

Przemysł, Recykling, Opakowania.

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej - czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów
GEC 2022

Scena Zielona Energia dla Regionów – dzień 2

Samorząd lokalny, Smart City.

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju? - czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne - wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Eko-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Inteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.
GEC 2022

Scena społeczeństwo – dzień 2

Eko trendy, Elektromobilność.

Elektromobilność na nowych torach. Zrównoważona moda i ekologia w tekstyliach. Ekokosmetyki w natarciu. Żywność Eko – czyli rozwój rolnictwa ekologicznego. Zielona transformacja w handlu. Rynek re-commerce, drugie życie rzeczy - nowa, prężna branża handlu. Zielone finanse – jak najlepiej finansować zrównoważony rozwój.