scena energetyka

Tytuł prelekcji: Drugie życie terenów poprzemysłowych, czyli inwestycje w farmy fotowoltaiczne

Robert Rutowicz

POLKOMTEL

Dyrektor Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem w Polkomtel Sp. z o.o., Wiceprezes Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.


Związany z energetyką od 25 lat. Od początku uwalniania rynku energii w Polsce, czynny uczestnik w jego wdrażaniu w zakresie obrotu energią. Do 2010 roku w firmach, które w wyniku konsolidacji i zmian obecnie wchodzą w skład Tauron Polska Energia. W latach 2011-2012 w PGNiG S.A. – uruchomienie sprzedaży energii do odbiorców końcowych. W 2013 roku w Grupie Azoty S. A. w Zespole Gazowym. Od 2013 roku w Polkomtel Sp. z o.o. – odpowiedzialny za obrót energią i sprzedaż do odbiorców końcowych. Obecnie zaangażowany w energetykę odnawialną w zakresie łączenia wytwórców / prosumentów z odbiorcami. Wyznawca zasady, że najtańsza energia to ta, którą udało się zaoszczędzić, a pomimo tego osiągnąć zamierzone cele biznesowe.

Robert Rutowicz

Green Energy Congress

Razem zadbajmy o przyszłość

Kontakt

Pumplab.pl

Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków

pumplab@pumplab.pl