Scena Energetyka – dzień 2

Green Energy Congress > Scena Energetyka – dzień 2

4 – 5 PAŹDZIERNIKA

Scena Energetyka

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.

5 PAŹDZIERNIKA

Atom, Wodór, OZE

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej – czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów.
Najbardziej aktualne wyzwania i problemy dotyczące sektora energetycznego. Transformacja w stronę zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa.

Program Sceny:

 • 9.00 – 9.30   | Wykorzystanie energii słonecznej do zasilania stacji ładowania samochodów elektrycznych | Jerzy Gas | Prezes Zarządu | SAG Sp. z o.o.
 • 9.30 – 10.00 | Ambitne cele, stracone dekady – Polska droga do neutralności klimatycznej
 • 10.00 – 10.30 | Tokenizacja energii – bilansowanie podaży energii z przydomowej instalacji fotowoltaicznej
 • 10.30 – 11.00 | Energetyka wiatrowa na lądzie. Czy i w jakim zakresie wiatr może zastąpić paliwa kopalne? Czy kryzys gazowy powinien przekonać ustawodawców do zniesienia zasady 10H?
 • 11.00 – 11.30 | Przerwa
 • 11.30 – 12.00 | Sprawne i bezpieczne przesyłanie, dystrybucja i magazynowanie wodoru. Wodorowe innowacje 
 • 12.00 – 12.30 | Atom w Polsce, małe reaktory, plusy i minusy energii jądrowej 
 • 12.30 – 13.00 | Plan dla transformacji energetycznej w Polsce. Atom, OZE czy woda? (nie mylić z wodorem) – Magdalena Maj | Kierownik Zespołu Klimatu i Energii | Polski Instytut Ekonomiczny 
 • 13.00 – 14.00 | Przerwa 
 • 14.00 – 14.30 | Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym
 • 14.30 – 15.00 | Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne
 • 15.00 – 15.30 | Platformy, aplikacje i pozostałe narzędzia digitalowe do efektywnego zarządzania energią
 • 15.30 – 16.00 | Nowe oblicze fotowoltaiki po zmianach legislacyjnych