Scena Energetyka

Green Energy Congress > Scena Energetyka

4 – 5 PAŹDZIERNIKA

Scena Energetyka

Atom w dobie OZE. Wzrost udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Finansowanie zmian w energetyce w kierunku zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa – finansowanie prywatne, państwowe, unijne. Magazyny energii – szanse, wyzwania i możliwości. Wdrożenie technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie oraz wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. BioLNG jako istotny czynnik transformacji energetycznej kraju.

4 PAŹDZIERNIKA

Atom, Wodór, OZE

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej – czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów.
Najbardziej aktualne wyzwania i problemy dotyczące sektora energetycznego. Transformacja w stronę zeroemisyjności oraz rozwoju zielonego paliwa.

Program Sceny:

 • 9.00 – 9.30 | Otwarcie Green Energy Congress. Wystąpienie „Fit for 55 – kolejne kroki na 2023″ | Tomasz Chruszczow | Ekspert | Członek Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko
 • 9.30 – 10.00 | Polskie doliny wodorowe
 • 10.00 – 10.30 | System certyfikatów energetycznych. Jaki wpływ na cenę energii mają certyfikaty energetyczne? Jaki jest terminarz wygasania wsparcia systemem certyfikatów? |
  Robert Rutowicz | Dyrektor Departamentu Obrotu Energią Elektryczną i Gazem | Polkomtel
 • 10.30 – 11.00 | Wodór jako nowoczesny nośnik energii w dobie gospodarki wodorowej | Dariusz Pachniewski | Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu | Hynfra Green Hydrogen Infrastructure
 • 11.00 – 11.30 | Przerwa
 • 11.30 – 12.00 | Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w branży OZE – kluczowe zagadnienia | Sebastian Oliwa | Broker, Business Development Director, Lider OZE | AON
 • 12.00 – 13.00 | Transformacja w energetyce, modele finansowania inwestycji, najczęstsze ryzyka, wyzwania i bariery z punktu widzenia Inwestora – panel dyskusyjny
 • 13.00 – 14.00 | Przerwa
 • 14.00 – 14.30 | Innowacyjna biogazownia – stabilne źródło biometanu i bionawozów | dr Ewa Krasuska | Doradca Strategiczny | Dział Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • 14.30 – 15.00 | Atom jako element taksonomii UE – co zmienia to w polskim podejściu?
 • 15.00 – 15.30 | Magazyny energii – aktualny stan. Szanse, wyzwania i możliwości
 • 15.30 – 16.00 | Rozwój projektów CCS (Carbon Capture and Storage) – szansą na nowy kierunek działań w zakresie efektywnej transformacji energetycznej