Scena Zielona Energia dla Regionów – dzień 2

Green Energy Congress > Scena Zielona Energia dla Regionów – dzień 2

5 PAŹDZIERNIKA

Zielona energia dla regionów

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju? – czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne – wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze. Eco-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Iinteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

5 PAŹDZIERNIKA

Samorząd lokalny, Smart City

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej – czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów.
Rola, znacznie i przykłady samorządów, które proekologicznie zmieniają regiony. Eco – miasto, czyli miejska polityka klimatyczna, poprawiająca życie mieszkańców.

Program Sceny:

 • 9.00 – 9.30 | Eliminacja “wysp ciepła” w mieście – inteligentne zarządzanie gospodarką wodną
 • 9.30 – 10.00 | Energetyka obywatelska – społeczności energetyczne
 • 10.00 – 11.00 | Jakość powietrza w Polsce oraz doświadczenia polskich miast – panel dyskusyjny | prowadzący Paweł Ścigalski | Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Jakości Powietrza / Agnieszka Warso-Buchanan | Radczyni Prawna | Clean Air Lead, Poland & CEE / Piotr Kuczera | Prezydent Miasta Rybnika / Kamil Wyszkowski | Przedstawiciel, Dyrektor Wykonawczy | United Nations Global Compact Network Poland (UN GCNP) 
 • 11.00 – 11.30 | Przerwa
 • 11.30 – 12.00 | Międzysektorowa wspólnota praktyków jako narzędzie współtworzenia wiedzy i wsparcia polityki zrównoważonego rozwoju, na przykładzie Krakowa | prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek | Fundacja Małopolska Izba Samorządowa
 • 12.00 – 12.30 | Ekonomia współdzielenia w transporcie miejskim – droga do zrównoważonych systemów transportowych. Mikromobilność nowym trendem w logistyce miejskiej
 • 12.30 – 13.00 | Eco Miasto – rozwój zielonej i błękitnej infrastruktury w miastach szansą na poprawę jakości życia mieszkańców
 • 13.00 – 14.00 | Przerwa
 • 14.00 – 14.30 | Klastry energetyczne – motywacja i mobilizacja do realizacji założeń ESG. Wsparcie samorządów
 • 14.30 – 15.00 | Edukacja ekologiczna – istotna rola samorządów | Andrzej Łazęcki | Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej | Urząd Miasta w Krakowie
 • 15.00 – 15.30 | Miasto przyszłości – jak tworzyć przestrzeń miejską, aby wspierać zrównoważony rozwój oraz poprawiać jakość życia mieszkańców  | dr inż. Piotr Kempf | Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie