Scena Zielona Energia dla Regionów

Green Energy Congress > Scena Zielona Energia dla Regionów

4  PAŹDZIERNIKA

Zielona energia dla regionów.

Jak efektywnie transformować regiony w kierunku poprawy klimatu i zrównoważonego rozwoju? – czyli jaka może i powinna być rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Samorząd jako lider zmian – rola i znaczenie dobrego przykładu rozwiązań proekologicznych. Ubóstwo energetyczne – wyzwanie dla samorządów. „Stop smog” – zadania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze.

Eco-miasto – miejska polityka klimatyczna, efektywność energetyczna i zrównoważona mobilność. Inteligentne miasto i innowacyjne inwestycje poprawiające jakość życia mieszkańców.

4 PAŹDZIERNIKA

Samorząd lokalny, Smart City

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej – czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów.

Rola, znacznie i przykłady samorządów, które proekologicznie zmieniają regiony. Eco – miasto, czyli miejska polityka klimatyczna, poprawiająca życie mieszkańców.

Program Sceny:

 • 9.30 – 10.00 | Europejski Zielony Ład na poziomie lokalnym – rola miast w realizacji polityki klimatycznej | Maria Andrzejewska | Dyrektor Generalna | Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
 • 10.00 – 10.30 | Kraków – sukcesy i problemy wdrażania ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) |Łukasz Franek | Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie
 • 10.30 – 11.00 | SMART CITY – SMART VILLAGES jako inteligentna, przyjazna kooperacja. Wyzwania innowacyjne dla środowiska, gospodarki, mieszkańców i biznesu | dr Wojciech Blecharczyk | wykładowca | Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
 • 11.00 – 11.30 | Przerwa
 • 11.30 – 12.00 | Zielona energia i zielone ciepło – rola samorządów w transformacji energetycznej regionów. Zielona energia ze spalania osadów ściekowych
 • 12.00 – 12.30 | Inwestycje w nowoczesne źródła energii oraz w efektywność energetyczną – jak finansować wdrażanie nowoczesnych rozwiązań? | Józef Gawron | Wicemarszałek Województwa Małopolskiego
 • 12.30 – 13.00 | Ubóstwo energetyczne – wyzwanie dla samorządów
 • 13.00 – 14.00 | Przerwa
 • 14.00 – 14.30 | Samorząd tworzy „stop smog” – wyzwania stojące przed JST w zakresie walki o czyste powietrze | Maciej Mazur | Dyrektor Zarządzający | Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych 
 • 14.30 – 15.00 | Wyzwania energetyczne dużych miast (na przykładzie UMP – Unii Metropolii Polskich) |   dr hab. Tadeusz Truskolaski | Prezydent Miasta Białegostoku
 • 15.00 – 16.00 | Green City – zrównoważony rozwój miast – kierunki transformacji i dostępne źródła finansowania, wyzwania, bariery – panel dyskusyjny | Przedstawiciele Banku Gospodarstwa Krajowego | Centrum UNEP/GRID-Warszawa | Prezydenci Miast