Scena Zielona Gospodarka

Green Energy Congress > Scena Zielona Gospodarka

4 -5 PAŻDZIERNIKA

Zielona gospodarka

Transformacja przedsiębiorstw w stronę zielonych oszczędności i zrównoważonego rozwoju. Racjonalne i zamknięte w obiegu zużycie materiałów i surowców. Energetyczne wykorzystanie odpadów.

4 PAŹDZIERNIKA

Przemysł, Recykling, Opakowania

Neutralność klimatyczna i zielone oszczędności ukryte w przedsiębiorstwach. Energetyczna transformacja budynków. Zrównoważony rozwój gospodarki wodnej. Ekologia w branży chemicznej – czy to jest możliwe? Innowacyjne koncepcje i projekty zmierzająca do racjonalnego, zamkniętego w obiegu wykorzystania zasobów i surowców w kolejnych etapach życia produktu, zaczynając od jego projektowania, poprzez produkcję, zbieranie odpadów, aż do ich zagospodarowania. Perspektywy energetycznego wykorzystania odpadów

Program Sceny:

  • 9.30 – 10.00 | Odpowiedzialny biznes liczy ślad węglowy, SFDR
  • 10.00 – 10.30 | Gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym, trendy w gospodarce odpadami | prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń |Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów | Politechnika Śląska
  • 10.30 – 11.00 | Logistyka zwrotna w przemyśle elektronicznym
  • 11.00 – 11.30 | Przerwa
  • 11.30 – 12.00 | Cele środowiskowe i system kaucyjny a nowe podejście do działalności operacyjnej w firmie
  • 12.00 – 12.30 | Podziemne składowanie dwutlenku węgla jako jedna z metod osiągnięcia celu redukcyjnego CO2 | Helena Cygnar | Szef Biura Poszukiwań i Koncesji | LOTOS Petrobaltic S.A.
  • 12.30 – 13.00 | Gospodarka zamkniętego cyklu – jak przeprowadzić pełną zmianę odpadów w surowce. Ekomodulacja w gospodarce odpadami
  • 13.00 – 14.00 | Przerwa
  • 14.00 – 15.00 | Skuteczność systemu ekozarządzania i audytu EMAS oraz jego rola w gospodarce o obiegu zamkniętymi | Krzysztof Halkiewicz | Dyrektor Biura Prawnego | Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • 15.00 – 16.00 | Rozwój rolnictwa ekologicznego – dlaczego w rolnictwie warto postawić na ekologię. Rozwój i wyzwania dla branży – panel dyskusyjny