Program kongresu

Kongres rozpocznie się wspólnymi wystąpieniami dla wszystkich trzech scen wydarzenia. Zachęcamy do zapoznania się z pełnym programem kongresu.
W części wspólnej poruszone zostaną trzy tematy:

9:00 – 9:30
Europejski Zielony Ład – perspektywa europejska –
Profesor Zdzisław Krasnodębski, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji ITRE

9:30 – 10:00

Przyszłość Unii Europejskiej do 2050, czyli jak Zielony Ład wpłynie na Europę – Senator RP Bogdan Klich, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w Senacie RP

10:00 – 10:30

Trzy filary polityki energetycznej Polski do 2040 roku – perspektywa polska – Magdalena Maj, Polski Instytut Ekonomiczny

10:30 – 11:00

Finał konkursu Top Eco Innovation 

 

 

11:30 – 12:00 Zielona energia geotermalna – potencjał i możliwości jego wykorzystania dla osiągnięcia neutralności klimatycznej Polskidr hab. inż. Anna Sowiżdżał, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

12:00 – 12:30 Zrównoważone budownictwo przemysłowe – zastosowanie procesów skojarzonego wytworzenia i magazynowania energii w zakładach przemysłowych – Jacek Hałas, Riktning Group

12:30 – 13:00 Elektroinkarnacja – stacje ładowania pojazdów elektrycznych w ofercie najstarszego polskiego producenta elektroniki przemysłowej – Bartosz Panek, ELZAB

14:00 – 14:30 Fotowoltaika dla przemysłu – wirtualne magazyny energii – Wojciech Prokop, OZE – Biomar 

14:30 – 15:00 Wodorowe rewolucje – potencjał, korzyści i wyzwania – Dariusz Pachniewski, Hydrogen Poland

15:00 – 15:30 Odzysk deszczówki w przemyśle – Wojciech Falkowski, Ecol – Group

15:30 – 16:00 Alternatywne źródła energii dla przemysłu – dr Andrzej Sikora, Instytut Studiów Energetycznych

16:00 – 16:30 Ekologiczna transformacja ciepłownictwa – Bartosz Krysta, Veolia

Przemysł

11:30 – 12:00 Software jako kluczowy czynnik sukcesu w zarządzaniu rozproszonymi źródłami energii – Jakub Hyla, CODIBLY

12:00 – 12:30 Zastosowanie koncepcji zielonego controllingu w przedsiębiorstwie energetycznym – Tomasz Dębicki, ENERGETYKA 

12:30 – 13:00 Ofensywa Offshore – Grzegorz Strzelczyk, Lotos Petrobaltic

14:00 – 14:30 Jak zmiany w polskiej energetyce wpłyną na sprzedaż energii? – dr Jarosław Bogacz, POLENERGIA 

14:30 – 15:00 Transformacja energetyczna – rola i znaczenie giełd w Europie – Grzegorz Żarski, Towarowa Giełda Energii 

15:00 – 15:30 Drugie życie terenów poprzemysłowych, czyli inwestycje w farmy fotowoltaiczne – Robert Rutowicz, Polkomtel 

15:30 – 16:00 Rozwój odnawialnych źródeł energii w kontekście aukcji OZE 2021 – Marek Zawiska, Urząd Regulacji Energetyki

16:00 – 16:30 Local content oraz formy współpracy małych i średnich firm z inwestorami i interesariuszami morskiej energetyki wiatrowej – panel dyskusyjny

Energetyka

11:30 – 12:00 Zmiana #DlaPlanety – oczekiwania społeczne w kwestiach środowiskowych – Bartłomiej Kozek, Centrum UNEP/GRID Warszawa

12:00 – 12:30 Budowanie świadomości o kryzysie klimatycznym – od pierwszego raportu o klimacie do Porozumienia Paryskiego –  Marcin Kowalczyk, WWF Polska 

12:30 – 13:00 Zielone światło dla wszystkich – budowanie ekoświadomości konsumenta i budowanie ekowizerunku firm – Michał Pawlik, Agencja MOOQ

14:00 – 14:30 Największy łapacz smogu w Europie – proekologiczne rozwiązania. Case studies branży handlowej – Zbigniew Bagiński, Implant Warsaw

14:30 – 15:00 Idea Green City – jak ograniczać emisję CO2 w centrach miast? –Piotr Hołubowicz, SEEDiA

15:00 – 15:30 Dyrektywa plastikowa, czyli koniec dań na wynos w plastiku – wpływ na branże gastro/packaging oraz alternatywne rozwiązania – dr hab. inż. Ewelina Jamróz, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

15:30 – 16:00 Ekologia jako ważny element w transformacji biznesowej klubu piłkarskiego na przykładzie Warty Poznań – Bartosz Wolny, Jarosław Żubka, Warta Poznań

16:00 – 16:30 Nowoczesne ekorozwiązania, powstające w wyniku współpracy Złotego Trójkąta – biznes, nauka, samorząd – Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Społeczeństwo

Green Energy Congress

Razem zadbajmy o przyszłość

Kontakt

Pumplab.pl

Konstantego Brandla 3, 30-732 Kraków

pumplab@pumplab.pl